تيغ های برش مرغ و ماهی

تيغ برش مرغ و ماهی

تيغ های برش مرغ و ماهی بصورت استاندارد در اندازه های متنوع در گروه صنعتی آرتميس تولید می گردد.